Archive for Bez kategorii

Zmarł Andrzej Łysoń

Koleżanki i Koledzy
Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 09 kwietnia 2021 roku zmarł przeżywszy 70 lat Andrzej Łysoń – nasz kolega pszczelarz, wspaniały człowiek, przyjaciel wielu z nas.

Msza Żałobna odbędzie się dnia 13 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:00  w Kościele Parafialnym św. Jana chrzciciela w Sułkowicach – Bolęcinie po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.

Zawiadamiamy i łączymy się w wielkim bólu i smutku z rodziną zmarłego.

Zarząd Pszczelarzy Zawodowych

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

O WSZYSTKICH CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY ZAWODOWYCH

 

Poznań dnia, 18 września 2020 roku

 

Niestety poprzednio zwołane zebranie którego termin został ustalony na 27 marca 2020 z uwagi na ogłoszony stan pandemii Covid19 nie odbyło się dlatego Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych zwołuje powtórnie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych tym razem na dzień 02 października 2020 r. (piątek) o godz. 10,00  w Hotelu Starzyński – w Płocku ul. Piekarska 109,

tel. 243660200 email: hotel@starzynski.com.pl

Uwaga: W przypadku braku kworum niezbędnego do podejmowania wiążących Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych uchwał w pierwszym terminie (Statut SPZ, §19), jako drugi termin Walnego Zgromadzenia ustalamy na 02 października 2020 r. o godz. 11,00 w Hotelu Starzyński – Płock ul. Piekarska 109 .

Zmarł Bogdan Kędzia

Koleżanki i Koledzy

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 20 lipca 2020 roku, zmarł przeżywszy 81 lat Profesor dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia.

Zmarł wspaniały człowiek, przyjaciel pszczelarzy – wybitny naukowiec i propagator wiedzy o właściwościach produktów pszczelich.

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii leku roślinnego, produktów zielarskich oraz apiterapii. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów, wieloletni redaktor czasopism naukowych oraz autorytet wśród farmaceutów i zwolenników medycyny naturalnej. To jemu zawdzięczamy stworzenie podstaw dla nowej dziedziny nauk biologicznych – mikrobiologii leku roślinnego.

 

Pogrzeb odbędzie się w Poznaniu na cmentarzu przy ul. Nowina w czwartek 23.07.2020 o godzinie 12.45.  Uroczystości żałobne rozpoczną się mszą o godz. 12,00 w miejscowym kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

Zawiadamiamy i łączymy się w wielkim bólu i smutku z żoną zmarłego.

Zarząd Pszczelarzy Zawodowych

ODWOŁANIE ZEBRANIA 26-29.03.2020 W PŁOCKU

Członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

Wszyscy

 

Witam Państwa

 

Mając na uwadze sytuację związaną z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym ryzyka zachorowania na wirusa SARS-CoV-2 a także w związku z wprowadzonym przez Rząd RP zakazem zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych  odwołuje wiosenne spotkanie członków w Płocku,-  w Hotelu Starzyński.

 

 

Informacja ta została umieszczona na stronie internetowej naszej organizacji www.pszczelarzezawodowi.pl  oraz na Facebooku i nie będzie wysyłana oddzielnie do członków pocztą.

Prosimy o przekazanie tej informacji kolegom i koleżankom, którzy być może nie śledzą na bieżąco korespondencji mailowej. Osoby nie mające adresów mailowych powiadomimy telefonicznie.

 

Tym razem nasze spotkanie miało to być połączone z Walnym Zgromadzeniem Członków SPZ   – sprawozdawczo-wyborczym .

Niestety z przyczyn od nas niezależnych odbędzie się prawdopodobnie jesienią w dniach  05-08 listopada 2020 w tym samym co aktualnie miejscu. O terminie i szczegółach spotkania powiadomię wszystkich pisemnie.

Informuję, że do chwili obecnej nie mam podpisanych przez KOWR umów na sprzęt czyli sprzęt jeszcze nie może być kupowany. Rozdział środków już dokonałem i wszystkie wnioski na sprzęt złożone w SPZ zostały zaspokojone. Każdego z członków będę indywidualnie informował o przydzielonych środkach.

Zwróciłem się do KOWR o interpretację zapisów zawartych w „ Warunkach udziału w mechanizmie Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2022” dotyczących beneficjentów mechanizmu” gdzie zgodnie z zapisami beneficjentami mechanizmu są:

 

Pszczelarze, producenci produktów pszczelich – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej,
czy rolniczego handlu detalicznego), …

tekst pisma do pobrania

 

Do chwili obecnej nie  mam odpowiedzi w tym zakresie.

Z telefonicznej informacji wynika, że zdaniem KOWR uczestnikiem programów może być tyko ten, który posiada zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią lub RHD   – a o ile zbywa produkty hurtowo to ma przedłożyć oświadczenie „że nie rozlewa żadnego słoika miodu”.

W związku z powyższym wszystkich uczestniczących w programach wsparcia informuję, że żeby otrzymać dofinansowanie muszą posiadać zgłoszenia SB lub RHD i proszę o przesłanie skanów zaświadczeń to potwierdzających.

Ci którzy takich zgłoszeń nie maja proszeni są by to uczynili.

Jednocześnie informuję , iż służę pomocą w sprawach związanych z obsługą mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” .

 

Co do planowanej w 2020 roku wycieczki na WYSPY BRYTYJSKIE to w chwili obecnej nie mogę zagwarantować, że ta wycieczka dojdzie do skutku. Na razie nie podpisałem żadnej umowy w tym zakresie i dopóki nie będzie jasnej sytuacji to takiej umowy nie podpiszę. O ile wycieczka nie dojdzie do skutku zaliczki wszystkim wpłacającym zostaną zwrócone.

 

Pozdrawiam  Piotr Mrówka

prezes   Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY ZAWODOWYCH

 

Poznań dnia, 21 lutego 2020 roku

 

Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych na dzień 27 marca 2020 r. (piątek) o godz. 10,00  w Hotelu Starzyński – w Płocku ul. Piekarska 109,

tel. 243660200 email: hotel@starzynski.com.pl

 

Uwaga: W przypadku braku kworum niezbędnego do podejmowania wiążących Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych uchwał w pierwszym terminie ( Statut SPZ, §19 ), jako drugi termin Walnego Zgromadzenia ustalamy na 27 marca 2020 r. o godz. 11,00 w Hotelu Starzyński – Płock ul. Piekarska 109 .