Archive for Bez kategorii

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE – 09 marca 2018 roku

Do wszystkich Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

 

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY ZAWODOWYCH

 

Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

podaje poniżej proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

zwołanego na dzień 09 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10,00

Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Korona w Zemborzycach Tereszyńskich 97A, tel. 81-503-20-02

email: rezerwacja@hotel-korona.com

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania ( Prezes SPZ Piotr Mrówka)
 2. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zebrania
 3. Wybranie Przewodniczącego obrad w głosowaniu jawnym
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków ( 2 osoby)
 6. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej ( 2 osoby)
 7. Wybór protokolanta
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu SPZ za okres 17 III 2017 r. do 09 III 2018r.
 9.       (sprawozdanie wygłosi Prezes Piotr Mrówka)
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu SPZ za rok 2017
 11.        ( sprawozdanie wygłosi skarbnik Piotr Tkaczuk)
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu SPZ za rok 2017
 15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i start za 2017 rok
 16. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017 rok
 17. Przyjecie preliminarza budżetowego oraz planu pracy na 2018 rok
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnień i pełnomocnictw dla Zarządu SPZ
 19. Inne sprawy organizacyjne
 20. Wolne głosy
 21. Zakończenie

Uwaga: W przypadku braku kworum niezbędnego do podejmowania wiążących Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych uchwał w pierwszym terminie ( Statut SPZ, §19 ), jako drugi termin Walnego Zgromadzenia ustalamy dzień 09 marca 2018 r. o godz. 11,00 w Hotelu Korona, w Zemborzycach Tereszyńskich 97A. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału:

Fax. (061) 8410456

email: kontakt@pszczelarzezawodowi.pl

Tel. (061) 8489706

 

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE CZŁONKÓW SPZ 08-11 MARCA 2018

Program spotkania organizacyjnego

Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

w dniach 08 marca do 11 marca 2018 r. w Hotelu Korona, w Zemborzycach Tereszyńskich 97A tel. 81-503-20-02   email:rezerwacja@hotel-korona.com,

 –  oraz szkolenia i wycieczki

 

 

Czwartek 08 marca 2018

Godz. Do     – 18.00     przyjazd i zakwaterowanie

Godz. 19.00 – 24.00     uroczysta kolacja

 

Piątek 09 marca 2018

Godz. 8.00 –   9.30     śniadanie

Godz. 10.00 – 12.30     Walne Zebranie sprawozdawcze SPZ

Godz. 12.30 – 13.00     przerwa kawowa

Godz. 13.00 – 13.45     sprawy organizacyjne SPZ

Godz. 14.00 – 14.45     przerwa obiadowa

Godz. 15.00 – 15.45     Pasieka Hodowlana Z i M Janików – Mieczysław Janik

Godz. 16.00 – 16.45     Monitoring zgnilca w Polsce – dr Krystyna Pohorecka

Godz. 17.00 – 17.45     Jakość węzy a prawidłowy rozwój rodziny pszczelej –  prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Godz. 18.00 – 18.45     VITAEAPIS – naturalne wzmocnienie rodziny pszczelej oraz ochrona przed pestycydami i pasożytami –  prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Godz. 19.00 – 20.00     kolacja

 

Sobota, 10 marca 2018

Godz.   7.00 –  7.30      śniadanie

Godz.              8.00    wyjazd  autokarami z Zemborzyc

Godz. 08.30 – 10.30     Lublin – Brama Grodzka, Stare Miasto, Trybunał Koronny, Bazylika Ojców Dominikanów, Brama Krakowska

Godz. 11.30 – 13.00     Puławy – Oddział Pszczelnictwa ISiK – laboratorium, pasieka

Godz. 13.30 – 14.30     obiad

Godz. 15.00 – 17,00     Kazimierz Dolny – Rynek Główny, Bulwar Wiślany, Wzgórze Reformatów, Rynek Mały z żydowskimi jatkami, czas wolny

Godz. 17.30 – 19.00     Nałęczów – Park Zdrojowy, Pałac Małachowskich, Muzeum Bolesława Prusa

Godz. 19.30 / 20.00      przyjazd do hotelu

Godz.             20.30     kolacja

 

Niedziela, 11 marca 2018

Godz. 8.00 –  9.15        śniadanie

Godz.             10,00      indywidualny wyjazd z Zemborzyc do Pszczelej Woli

Godz. 10.30 – 11.30       wizyta w Technikum w Pszczelej Woli

Godz. 11.30 – 12.30       Zwiedzanie Pasieki Zofii i Mieczysława Janików

Trasa: https://goo.gl/maps/WtFfREAsbS72

 

UWAGI:

Członkowie SPZ mogą na szkolenie przyjechać z osobami towarzyszącymi

W programie ponadto przewidujemy:

– Codziennie do dyspozycji gości hotelowych bezpłatnie nielimitowane korzystanie ze strefy wellness

Parking i Internet w cenie pobytu.

Szczegółowe informacje na stronie obiektu

https://www.hotel-korona.com

– w czwartek 08 marca przed kolacją przewidujemy okazjonalny koncert zespołu KOLEDZY

RUSZYŁA IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „PSZCZELARZ ROKU”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych podpisało z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę partnerską dotyczącą współpracy w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU”

 

Na stronie Fundacji znajdziemy:

– Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU”

– oraz ankietę zgłoszenia.

e-mail: pszczelarzroku@feeirow.pl , http://www.feeirow.pl

Spotkanie organizacyjne członków SPZ w dniach od 30.11.2017 do 03.12.2017

Program spotkania organizacyjnego
Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych
w dniach 30 listopada do 03 grudnia 2017 r.
w Hotelu Niemcza w Niemczy oraz program wycieczki
 HOTEL NIEMCZA SPA ***   ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza, tel. 74 8325360, kom. 603400373,  e-mail:info@hotelniemcza.pl

 Doba hotelowa w Hotelu Niemcza zaczyna się od godz. 14-tej

Czwartek 30 listopada 2017

Godz. Do     – 18.00     przyjazd i zakwaterowanie

Godz. 19.00 – 24.00     uroczysta Kolacja Andrzejkowa

 

Piątek 01 grudnia 2017

Godz.   8.00 –   9.30     śniadanie

Godz. 10.00 – 12.30     sprawy organizacyjne SPZ

Godz. 12.30 – 13.00      przerwa kawowa

Godz. 13.00 – 13.45     podsumowanie „Rajdu w obronie pszczół”

Godz. 14.00 – 14.45     przerwa obiadowa

Godz. 15.00 – 15.45     Zarządzanie warrozą w rodzinie pszczelej – dr hab. Paweł Chorbiński

Godz. 16.00 – 16.45     Fale elektromagnetyczne a pszczoły – Prof. dr hab. Piotr Nowakowski

Godz. 17.00 – 17.45     Pozytywne i negatywne aspekty stosowania izolatora Chmary – dr Maciej Howis

Godz. 18.00 – 18.45     Apimondia 2017  – prezentacja – Krzysztof Kasztelewicz

Godz. 19.00 – 20.00     kolacja

 

Sobota, 02 grudnia 2017

Godz.   7.00 –  7.30      śniadanie

Godz.                8.00    wyjazd z Niemczy

Godz. 08.45 – 11.00     Twierdza Srebrna Góra

Godz. 13.00 – 14.30     turystyczna kopalnia w Nowej Rudzie

Godz. 15.00 – 16.00     obiad

Godz. 16.30 – 17.30     Wambierzyce barokowa Bazylika NMP

Godz. 18.00 – 19.30     Pasieka Kurpiel

Godz.              20.45    przyjazd do hotelu

Godz.              21.00    kolacja

 

Niedziela, 03 grudnia 2017

Godz.   8.00 –   9.15       śniadanie

Godz.              11.00      termin zwolnienia pokoi

 

Trasa: https://goo.gl/maps/CVwWbJWKQi92

 

 

W niedzielę dla chętnych możemy zorganizować zwiedzanie Wrocławia.

Proponowany program podajemy poniżej.

Uczestnictwo w tej wycieczce wraz z dodatkowym noclegiem to koszt 280 zł od osoby.

Organizacja wycieczki możliwa jest dla grupy minimum 30 osób.

Gotowość uczestnictwa w wyjeździe grupowym należy zgłosić prezesowi SPZ do dnia 01 listopada 2017 r.

Zachęcamy także do zrealizowania tego programu wycieczki indywidualnie. Zakładając że nastąpiło by to własnymi samochodami bez dodatkowego noclegu i kolacji to koszt zwiedzania Wrocławia wynosiłby około 150 zł od osoby.

 

 

UWAGI:

Członkowie SPZ mogą na szkolenie przyjechać z osobami towarzyszącymi

W programie ponadto przewidujemy:

– Codziennie do dyspozycji gości hotelowych bezpłatnie nielimitowane korzystanie ze strefy wellness

Parking i Internet w cenie pobytu.  

szczegółowe informacje na stronie obiektu http://www.hotelniemcza.pl

– w czwartek 30 listopada w czasie kolacji andrzejkowej będzie nam towarzyszyć muzyka.

 

 

 

PROPONOWANY PROGRAM WYCIECZKI PO WROCŁAWIU w dniu 03 grudnia 2017 roku

 

Godz.   7.00 –  7.30      śniadanie

Godz.                8.00    wyjazd z Niemczy do Wrocławia

Godz.   09.30 – 15.00   zwiedzanie Wrocławia

Godz.   15.00 – 16.00   obiad w restauracji w Wrocławiu

Godz.   16.00 – 18.00   zwiedzanie afrykarium

Godz.   18.30 – 20.00    przejazd do Niemczy

Godz.                 20.30   kolacja w hotelu

 

  1. Panorama Racławicka, ul. Purkiniego (zwiedzanie ok. 30 min. przedsprzedaż biletów 7 dni)
  2. Muzeum Narodowe, wstęp darmowy dla zwiedzających Panoramę Racławicką
  3. Muzeum Etnograficzne, wstęp darmowy dla zwiedzających Panoramę Racławicką
      Spacer z przewodnikiem: Rynek i Ostrów Tumski, Promenada Staromiejska

      Przejście przez Most Pokoju – widok na Ostrów Tumski i Most Grunwaldzki
  4.
Katedra, panorama Wrocławia z wieży katedralnej (na życzenie)
      Zwiedzanie wnętrza Katedry, wrocławska legenda „O głowie w murze”
  5. Uniwersytet Wrocławski, wejście  (
Aula Leopoldyna + Oratorium Marianum +
     
Wieża Matematyczna i panorama Rynku z 42 metrów)
      Pomnik nagiego Szermierza, historia wrocławskich studentów
  6. Kościół Uniwersytecki, najpiękniejszy barokowy kościół we Wrocławiu!
  7. Stare Jatki Miejskie, ulica dawnych rzeźników, pomnik Zwierząt Rzeźnych!

  8. Wrocławskie krasnale! Historia spiżowych skrzatów ukrytych na Starym Mieście!
  9. Rynek, Plac Solny i Piwnica Świdnicka

około 15.00 Obiad w restauracji (rezerwacja miejsc i terminu!)

10. Zoo – zwiedzanie afrykarium

Trasa:   https://goo.gl/maps/exXk6Kw3Ghp

 

9 września 2017 roku rusza RAJD W OBRONIE PSZCZÓŁ

WIEMY JUŻ KTO POJEDZIE W RAJDZIE

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych wraz z Polskim Związkiem Pszczelarskim i Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich POLANKA są organizatorami RAJDU W OBRONIE PSZCZÓŁ.

W dniach od 9 do 16 września trzynaście małych Fiatów pojedzie na trasie z Krakowa do Koszalina realizując promocję produktów pszczelich oraz głosząc hasła związane z ochroną pszczół i innych zapylaczy.

 

Wspólnie po raz pierwszy pojadą działacze trzech ogólnokrajowych organizacji pszczelarskich oraz naukowcy przedsiębiorcy i uczniowie. Najogólniej można powiedzieć pojadą pasjonaci dla których PSZCZELARSTWO stało się sensem życia !!!

 

 

Załogi Rajdu 2017 4