ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE – 09 marca 2018 roku

Do wszystkich Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

 

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY ZAWODOWYCH

 

Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

podaje poniżej proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

zwołanego na dzień 09 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10,00

Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Korona w Zemborzycach Tereszyńskich 97A, tel. 81-503-20-02

email: rezerwacja@hotel-korona.com

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania ( Prezes SPZ Piotr Mrówka)
 2. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zebrania
 3. Wybranie Przewodniczącego obrad w głosowaniu jawnym
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków ( 2 osoby)
 6. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej ( 2 osoby)
 7. Wybór protokolanta
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu SPZ za okres 17 III 2017 r. do 09 III 2018r.
 9.       (sprawozdanie wygłosi Prezes Piotr Mrówka)
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu SPZ za rok 2017
 11.        ( sprawozdanie wygłosi skarbnik Piotr Tkaczuk)
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu SPZ za rok 2017
 15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i start za 2017 rok
 16. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017 rok
 17. Przyjecie preliminarza budżetowego oraz planu pracy na 2018 rok
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnień i pełnomocnictw dla Zarządu SPZ
 19. Inne sprawy organizacyjne
 20. Wolne głosy
 21. Zakończenie

Uwaga: W przypadku braku kworum niezbędnego do podejmowania wiążących Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych uchwał w pierwszym terminie ( Statut SPZ, §19 ), jako drugi termin Walnego Zgromadzenia ustalamy dzień 09 marca 2018 r. o godz. 11,00 w Hotelu Korona, w Zemborzycach Tereszyńskich 97A. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału:

Fax. (061) 8410456

email: kontakt@pszczelarzezawodowi.pl

Tel. (061) 8489706

 

 

Podziel się!

  Comments are closed.