Strona główna

"Wesołych
Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych jest stosunkowo młodą ogólnopolską organizacją pszczelarską działającą samodzielnie od 2004 roku. Jednak podany tutaj czas działania jest czysto teoretyczny. Dlatego ponieważ tradycja tej organizacji jest dłuższa. Wcześniej jednak nie posiadała ona osobowości prawnej i działała jako Komisja problemowa w ramach innej organizacji.

Czym była podyktowana taka zmiana? Przede wszystkim potrzebą posiadania osobowości prawnej, która umożliwiałaby samodzielną realizację ważnych zadań na rzecz członków i pszczelarstwa.

Parę informacji o Stowarzyszeniu Pszczelarzy Zawodowych:

Organizacja nasza liczy około 150 pszczelarzy zawodowych czyli takich, którzy posiadają powyżej 80 rodzin pszczelich. -Pszczelarzy zajmujących się pozyskiwaniem wysokiej jakości miodów i innych produktów pszczelich a także ich dystrybucją na rynku krajowym i za granicą. Pomimo iż Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą tylko 0,5% pszczelarzy w Polsce to należy do nich prawie 45000 rodzin czyli ok. 6% wszystkich rodzin pszczelich, z których produkuje się i sprzedaje około 15% pozyskiwanego w Polsce miodu.

Natomiast członkowie Związku Pszczelarzy Zawodowych oraz firmy skupione wokół naszej organizacji stanowiły do niedawna około 90% rynku miodu w Polsce.

Członkami nasi to zwykli pszczelarze prowadzący samodzielnie swoje gospodarstwa pszczelarskie oraz pszczelarskie firmy rodzinne, których gospodarstwa dochodzą do 3000 rodzin pszczelich. W naszych szeregach są hodowcy matek pszczelich, naukowcy, wykładowcy, oraz właściciele firm. Wszyscy ci którzy mają pasję określaną jednym słowem PSZCZELARSTWO.

Naczelnym celem naszej organizacji jest integrowanie całej branży pszczelarskiej poprzez inicjowanie wspólnych działań szkoleniowych, gospodarczych, reklamowych i marketingowych oraz dbałość o jakość produktów pszczelich.

Hodowcy będący naszymi członkami produkują ponad 66% wszystkich matek pszczelich w Polsce.

Jako organizacja reprezentująca środowisko pszczelarskie zawsze angażujemy się w tak ważne tematy jak hodowla, gospodarka pasieczna, zdrowotność, nowoczesne technologie pasieczne, zagadnienia dotyczące jakości rodzin, matek i produktów pszczelich, ekonomia w pszczelarstwie oraz na rynku produktów pszczelich. Jak i wiele innych wyrażających potrzeby i oczekiwania pszczelarzy.

Jesteśmy i byliśmy inicjatorem i moderatorem działań zmierzających do uzyskania dopłat dla pszczelarzy z tytułu utrzymywania pszczół jako zapylaczy – niezbędnych owadów w ekosystemie.

Jesteśmy realizatorem programów w ramach „Mechanizmu wsparcia rynku miodu” oraz zrealizowaliśmy(w imieniu całej branży) ogólnopolski projekt promocji miodu pod nazwa „Życie miodem słodzone” o budżecie ok. 2 500 000 zł (netto). Kampanii reklamowej która przybliżyła Polakom walory miodu jako smacznego, zdrowego, dietetycznego produktu spożywczego a przez to uzmysłowić, że powinniśmy wprowadzić go na stałe do swojego jadłospisu i przełamać sezonowość konsumpcji. Działanie to było pierwszym tego typu działaniem w Polsce a także pierwszą promocją miodu w Europie na taka skalę.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych było także współorganizatorem kolonii dla dzieci Pszczelarzy oraz sympatyków pszczelarstwa gdzie edukujemy młodzież w temacie pszczelarstwa i szeroko pojętej ekologi, oraz szeregu innych działań zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami środowiska. Jesteśmy otwarci na wszelkie działania mające na celu poprawę bytu pszczół, pszczelarzy i rolników. Zależy nam na promocji miodu i innych produktów pszczelich, na propagowaniu pszczelarstwa i przybliżaniu społeczeństwu jego problemów a także na edukowaniu młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych jest jedną z paru organizacji pszczelarskich w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym. Jest organizacją starająca się oferować swoim członkom wszystko co dla nich najistotniejsze, starającą się realizować wszystkie cele dla dobra całego polskiego pszczelarstwa.

Do Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych należą pszczelarze zrzeszeni także w innych organizacjach pszczelarskich ale także i tacy, którzy nigdzie indziej nie są zrzeszeni.

Do Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych mogą należeć wszyscy pszczelarze a także związki, organizacje pszczelarskie i sympatycy pszczelarstwa, którzy wyrażą taką wolę i spełnią wymogi określone statutem.

Be Sociable, Share!