Najnowsze wiadomości

<< >>

BAWARIA+WŁOCHY 11 dni – wycieczka objazdowa SPZ 2024

Informujemy, że tym razem organizujemy pszczelarską wycieczkę autokarową na OKTOBERFEST w Bawarii oraz do Włoch. W 11 dni zamierzamy co nieco pozwiedzać, zabawić się oraz poznać jak wygląda pszczelarstwo we Włoszech a także odwiedzić naszych kolegów-pszczelarzy we Włoszech i Austrii. PROGRAM WYCIECZKI (w skrócie) : Dzień 1.     wyjazd z Poznania do Bambergu Dzień 2.     Monachium Dzień

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych wszyscy W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych zapraszam Państwa do uczestnictwa w wiosennym zebraniu członków sprawozdawczo-wyborczym w Pobierowie, – tym razem będziemy rezydować w Hotelu Resort Grand Laola Spa & Apartamenty ul. Grunwaldzka 10, 72-346 Pobierowo. Informuję, że noclegi i wyżywienie zarezerwowałem dla uczestników od dnia 14 marca 2024 roku. Koszt uczestnictwa

Zmarł Jan Stanek

Ze smutkiem zawiadamiam, iż w dniu 19 grudnia 2023 roku zmarł przeżywszy 71 lat Jan Stanek – nasz kolega pszczelarz, wspaniały człowiek, przyjaciel wielu z nas. Praca w pasiece stała się dla niego życiową pasją, którą realizował od ponad czterdziestu lat . Najpierw sam a następnie przekazując wiedzę i pasję pszczelarską następnemu pokoleniu Stanków oraz

MIODOWA GRUZJA 12 dni – wycieczka studyjna SPZ 2023

Informujemy, że tym razem organizujemy pszczelarską wycieczkę studyjną„Miodowa Gruzja 12 dni”. Niedawne badania archeologicznedowiodły, że Gruzja jest kolebką pszczelarstwa. Odkryto tunajstarszy miód na świecie z 5980 r. p.n.e. Znaleziska z GadachriliGora i innych stanowisk sugerują, że na Kaukazie pszczelarstwo byłodoskonale rozwinięte już w epoce neolitu. Co więcej, do dziśzachowało swój unikalny charakter – lokalni pszczelarze

Projekt wytycznych dotyczących przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w pszczelarstwie w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został udostępniony projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

Projekt wytycznych obejmuje m.in. kwestie przyznawania i wypłaty pomocy, warunków wypłaty i zwrotu pomocy oraz zobowiązań w okresie związania celem dla interwencji pszczelarskich PS WPR.

Uwagi do projektu mogą składać wszyscy zainteresowani kierując swoje uwagi na adres mailowy: jacek.parszewski@minrol.gov.pl w terminie do 25 lutego 2023 r. na poniższym formularzu.

tabela do zgłaszania uwag

link do informacji źródłowej

Zaproszenie na Walne Zebranie oraz wiosenne spotkanie organizacyjne członków SPZ w dniach 16-19.03.2023 w Łochowie

Członkowie

Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

wszyscy

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych zapraszam Państwa do uczestnictwa w zebraniu członków jakie odbędzie się w dniach 16-19 marca 2023 roku
w Pałacu i Folwarku Łochów,
ul. Konopnickiej 1 i 10 ,  07-130 Łochów
, tel. +48 797 339 329  recepcja@palaclochow.pl

Informuję, że noclegi i wyżywienie zarezerwowałem dla uczestników od dnia 16 marca 2023 roku.

Koszt uczestnictwa członka SPZ wraz z wyżywieniem i noclegami wynosi 650 zł. a osoby towarzyszącej (dziecko małżonek, inni) 950 zł. Należność z tytułu uczestnictwa proszę wpłacić na konto SPZ z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „zebranie SPZ” w terminie do dnia 06.03.2023 roku.

Brak opłacenia uczestnictwa w podanym terminie może spowodować niezapewnienie noclegów i wyżywienia.   Uczestnictwo w zebraniu należy zgłosić u Prezesa telefonicznie lub mailowo.

Zachęcamy także do śledzenia wpisów na stronie internetowej Stowarzyszenia lub na Facebooku.

Brak opłacenia uczestnictwa w podanym terminie może spowodować niezapewnienie noclegów i wyżywienia.

Wszystkie nietypowe sprawy związane z pobytem na zebraniu należy uzgadniać telefonicznie z Prezesem SPZ.

Program pobytu przedstawia się następująco:

16.03.2023      od  Godz. 15.00  Przyjazd i zakwaterowanie

Godz. 19.00 wspólna uroczysta kolacja

17.03.2023      Godz.  10.00-14.00  Walne Zebranie oraz sprawy organizacyjne

18.03.2023      Godz.  8.00-19.00  wycieczka – szczegóły w zakładce info dla członków

19.03.2023      do godz. 12.00  wykwaterowanie

szczegółowy program zjazdu – do pobrania

zaproszenie członków na Walne i program – do pobrania

ZMARŁ PROFESOR DR HAB. JERZY WOYKE

Koleżanki i Koledzy

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 grudnia 2022 roku o godzinie 7,00 przeżywszy 96 lat zmarł

Pan  Profesor dr  hab. Jerzy Woyke

Polski naukowiec

Specjalista w zakresie pszczelnictwa

Zmarł człowiek, który całe swoje życie poświęcił działaniom na rzecz rozwoju światowego pszczelarstwa. Jego osiągnięcia w zakresie hodowli i genetyki pszczół stanowią bardzo istotny element poznawczy biologii pszczoły miodnej na świecie.

Osiągnięcia Profesora Jerzego Woyke w realizowanych pracach naukowych przyczyniły się w istotny sposób do pogłębienia pszczelarskiej wiedzy i mają duży wpływ dla rozwoju pszczelarstwa, wzrostu prestiżu zawodowego pszczelarzy oraz gospodarki na całym świecie.

Zmarł wspaniały człowiek, dla jednych kolega dla drugich nauczyciel, propagator wiedzy przyjaciel wszystkich pszczelarzy, zawsze pozytywnie nastawiony do ludzi i całej rzeczywistości. Jego pasja poznawania i nauczania, którą był ogarnięty towarzyszyła mu do ostatnich dni.

Pogrzeb Profesora Jerzego Woyke odbędzie się w Warszawie, w dniu 9 stycznia 2023 roku. Uroczystości żałobne rozpoczną się pożegnaniem zmarłego w kaplicy Świętego Marka na Starych Powązkach o godzinie 13.00 następnie msza i ostatnie pożegnanie o godz. 14.00 w kościele pw. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie  ul. Powązkowska 14.

Łączymy się w wielkim bólu i smutku z rodziną zmarłego.

 

Zaproszenie na jesienne zebranie organizacyjne członków SPZ 26-29.10.2022

Członkowie
Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych
wszyscy

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych zapraszam Państwa do uczestnictwa w zebraniu członków jakie odbędzie się w dniach od 26 do 29 października 2022 roku w Hotelu RUDNIK w Grudziądzu ul. Miła 2 , 86-300 Grudziądz  tel.+48 56 464 41 93
email:  rezerwacje@hotelrudnik.pl .  Informuję, że noclegi zarezerwowałem dla uczestników od dnia 26 do 29 października 2022 roku wraz z  wyżywieniem  .

Koszty uczestnictwa przedstawiają się następująco:

– dla członka SPZ                       –  550 zł.

– dla pozostałych osób                –  850 zł.

Należność z tytułu uczestnictwa prosimy wpłacić na konto SPZ z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „zebranie SPZ z wycieczką”  lub „zebranie SPZ bez wycieczki” w terminie do dnia 10.10.2022 roku.

Bardzo proszę o deklarację uczestnictwa w wycieczce w dniu 28 października 2022 bym mógł zabezpieczyć dla wszystkich odpowiednią ilość miejsc w autokarze bez niepotrzebnych dodatkowych kosztów.

Brak opłacenia uczestnictwa w podanym terminie może spowodować niezapewnienie noclegów
i wyżywienia.

Wszystkie nietypowe sprawy związane z pobytem w Hotelu Rudnik w Grudziądzu należy uzgadniać telefonicznie z Prezesem SPZ.

Więcej informacji w zakładce „Info dla członków”

 

Środa 26 października 2022
Doba hotelowa w Hotelu Rudnik zaczyna się od godz. 15-tej
Godz. Do     – 18.00     przyjazd i zakwaterowanie
Godz. 19.00 – 24.00     uroczysta Kolacja

Czwartek 27 października 2022

Godz.   8.00 –   9.30     śniadanie

Godz. 10.00     11.30    otwarcie zebrania, sprawy organizacyjne SPZ

w sprawach organizacyjnych przewidujemy omówienie „Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027” – zatwierdzonego 31 sierpnia 2022.

Goście honorowi :

Michał Wójciak – Dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR

Waldemar Kudła – Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy, członek Zarządu PZP

Godz. 11.30 – 12.00     przerwa

Godz. 12.00 – 13.30     Jakość wosku i węzy na krajowym rynku oraz wpływ zafałszowań

węzy na rozwój rodzin pszczelich – dr Ewa Waś

Godz. 13.30 – 15.30     Analiza pyłkowa miodu, czyli jaką etykietę nakleić na słoik?

– dr Dariusz Teper

Godz. 16.00 – 16.30     obiad

Godz. 17.00 – 18.00     panel dyskusyjny – prowadzący Janusz Kasztelewicz

Godz.              20.00    kolacja

Piątek 28 października 2022

Godz.   7.30 –  8.00      śniadanie

Godz.               8.30     wyjazd  autokarami z hotelu

Godz. 09.00 – 12.30     Grudziądz – rynek , Pałac Opatek, spichrze, Twierdza

Godz. 13.00 – 15.30     zwiedzanie Kwidzynia – zamek, Katedra punkt widokowy

Godz. 15.30 – 16.15     obiad

Godz. 16.30 – 18.30     Pelplin – Bazylika Katedralna, opactwo cystersów

Godz.              20.00    przyjazd do Hotelu Rudnik

Godz.              20.00    kolacja

Trasa autokaru:

https://goo.gl/maps/4akwRVRqW4izJwh56

Sobota 29 października 2022

Godz.   8.00 –   10.30   śniadanie

Godz.               12.00    wykwaterowanie

 

Wyjazd na APIMONDIĘ 2022 do ISTAMBUŁU w Turcji

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych organizuje wyjazd na APIMONDIĘ 2022 do ISTAMBUŁU w Turcji

 

Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych podobnie jak w latach ubiegłych zamierza zorganizować wyjazd Pszczelarzy na kongres APIMONDII w 2022 roku. W tym roku kongres ten ma odbyć się w dniach 24-28 sierpnia w Istambule w Turcji. Przesyłamy poniżej propozycję programu wyjazdu jaki zamierzamy zorganizować. Proponowany program jest turystycznym programem ramowym do którego elementy o charakterze pszczelarskim zostaną wkomponowane w momencie ustalenia ostatecznej wersji trasy a organizator APIMONDII zaproponuje nam pasieki znajdujące się na naszej trasie przejazdu.

Przewidywana ilość uczestników wyjazdu uzależniona jest od ilości zgłoszeń jednak ze względów technicznych nie chcemy przekroczyć 30 osób. Informujemy, że ostateczny termin w którym musimy określić listę uczestników tego wyjazdu to 10 czerwca 2022 roku. Razem z deklaracją uczestnictwa prosimy o wpłatę tytułem zaliczki na poczet wyjazdu kwoty 2000 zł na konto SPZ z dopiskiem w tytule wpłaty „ Imię nazwisko Apimondia 2022”

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt w prezesem SPZ Piotrem Mrówka tel. 507 050 133 e-mail pmrowka@post.pl.

Poniżej ramowy program wyjazdu.

Link do pobrania programu: Turcja -Apimondia 2022

APIMONDIA ISTAMBUŁ 2022 + TURCJA PÓŁNOCNA

TERMIN: 23 – 31.08.2022 r.

Orientacyjny koszt 1200 EURO + 2000 zł na osobę

 

DZIEŃ 1 – STAMBUŁ

Zbiórka na lotnisku, odprawa, przylot do Stambułu, przejazd do  hotelu, zakwaterowanie. Odpoczynek po podróży, spacer po okolicy, kolacja i nocleg w Stambule.

DZIEŃ 02 STAMBUŁ

Śniadanie, wyjazd z hotelu – zwiedzanie Stambułu: rzymski hipodrom, egipskie obeliski, zatopiona cysterna ozdobiona klasycznymi kolumnami, Hagia Sophia, Błękitny Meczet. Wizyta w Pałacu Topkapi stanowiący niegdyś rezydencję sułtanów . Popołudniowe zwiedzanie Wielkiego Bazaru – największego krytego targu na świecie, w którym znajduje się ponad 4000 sklepów, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 03 STAMBUŁ

Śniadanie, wyjazd z hotelu w kierunku Cieśniny Bosfor; rejs – podziwianie z pokładu statku wyjątkowego miasta położonego na dwóch kontynentach; wizyta na targu przypraw, przejazd przez Most Bosforski na Wzgórze Camlica – z którego można podziwiać fascynujące widoki na Metropolie, wybrzeże po europejskiej stronie, złoty róg czy wyspy; wizyta w Pałacu Dolmabahce – dawnym centrum administracyjne Imperium Osmańskiego.

DZIEŃ 04 ISTANBUL – ABANT LAKE – SAFRANBOLU

Śniadanie, przejazd do centrum kongresowego na ApiExpo – pobyt na kongresie i zwiedzanie ApiExpo do godz.15,00 następnie przejazd nad Jezioro Abant – jedno z najsłynniejszych jezior słodkowodnych w prowincji Bolu powastałe wskutek wielkiego osuwiska zamykającego dolinę w górach Abant –  spacer wokół akwenu przez malownicze lasy piniowe; przerwa na lunch w restauracji na świeżym powietrzu; następnie przejazd do Safranbolu – miasta – skansenu wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO,  – zabytkowe meczety, dawne łaźnie, Bazar Yemeniciler Arastası – miejsce, w którym można zakupić tradycyjne wyroby skórzane; przejazd do hotelu w Safranbolu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 05 SAFRANBOLU – ANKARA

Śniadanie, wyjazd w stronę Ankary, po przyjedzie, przed rozpoczęciem zwiedzania – lunch. W programie: Muzeum Anitkabir – ogromne mauzoleum zbudowane dla Ataturka, założyciela Republiki Tureckiej. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

DZEŃ 06 ANKARA – HATTUSA – AMASYA

śniadanie, przejazd do Hattusy, byłej stolicy Hetytów (indo-niemiecki lud półeuropejski, przybyły przez Morze Czarne do północnej Anatolii na początku XVIII wieku p.n.e.); zwiedzanie Yazilikaya, – największego znanego hetyckiego miejsca kultu religijnego na świeżym powietrzu, w której znajdują się rzeźby naskalne boga i bogini Hetytów; przejazd do Hattusa, dużej świątyni i ruin miasta; Lion’s Gate; zwiedzanie letniego pałacu Hetytów ; Alacahoyuk – pierwsza stolica Hetytów i cywilizacji Hatti; obiad, przejazd do Amasya, byłej ojczyzny słynnego geografa Strabona położonej w wąskiej szczelinie  rzeki Yesilirmak, w programie ruiny cytadeli, grobowce wykute w skale, kanały wodne, 1000-letnie mosty, starożytny szpital psychiatryczny, Pałac Osmański i tajne podziemne przejście, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 07 AMASYA – TRABZON

Śniadanie, wyjazd do Trabzonu, miejsca urodzenia Sulejmana Wspaniałego. W XIII wieku Trabzon był centrum dobrze prosperującego imperium chrześcijańskiego i zawiera wiele okazałych kościołów, w tym kościół Hagia Sophia. Został  on zbudowany w połowie XIII wieku jako grecka cerkiew prawosławna, a później, po podboju osmańskim w 1461 roku, przekształcony w meczet. W późniejszych latach wykorzystywany był przez Turków jako magazyn wojskowy i szpital. Obecnie stanowi muzeum z licznymi, okazałymi freskami pokrywającymi jego ściany; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 09 SUMELA MONASTERY – ZIGANA – KARACA CAVE

Śniadanie, podróż przez spektakularną scenerię Gór Pontyjskich do klasztoru Sumela. Klasztor przyklejony do stromej ściany skalnej został założony w VI wieku w celu przechowywania ikony Matki Boskiej namalowanej przez św. Łukasza Ewangelistę. Klasztor był zamieszkany przez mnichów prawosławnych do 1923 roku, kiedy to Grecy zostali wygnani z Turcji w ramach wymiany ludności. Klasztor nadal zawiera wiele fresków przedstawiających sceny biblijne.  Przejazd przez górę Zigana, do Gümüshane, wizyta w Jaskini Karaca, uznaną za najpiękniejszą jaskinię w Turcji ze względu na jej kolory i formacje, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 10 TRABZON – STAMBUŁ

Śniadanie, przejazd na lotnisko w Trabzon, przelot do Stambułu, następnie wylot do Polski.

 

CENA:

Grupa min. 20 osób – 1250,00 EUR/os.

Grupa min. 25 osób – 1200,00 EUR/os.

Cena zawiera:

  • transfery lotniskowe wymienione w planie podróży
  • transport na miejscu
  • 3 noce w Stambule, 1 nocleg w Safranbolu, 1 nocleg w Ankarze,1 nocleg w Amasya, 2 x nocleg w Trabzon
  • 8 śniadań w formie bufetu
  • 8 obiadokolacji
  • krajowy bilet lotniczy (z Trabzonu do Stambułu)
  • profesjonalny przewodnik mówiący po polsku, wszystkie opłaty za wstępy wymienione w planie podróży, transport w pełni klimatyzowanym autokarem, koszty przewodnika i kierowcy (zakwaterowanie, posiłki itp.)

– ubezpieczenie KL i NNW

 

Poniżej 3 opcje przelotu do Stambułu:  – Cena za bilet w dwie strony z bagażem za 1 osobę.

 

Wylot z Poznania

20 os – 1998,00 zł/os

25 os – 1979,00 zł/os

 

Wylot z Warszawy:

20 os – 1892,00 zł/os

25 os -1874,00 zł/os

 

Wylot z Berlina wychodzi taniej – ok. 1350,00 zł/os, ale powrót jest 01.09.22r. więc należy jeszcze doliczyć koszt noclegu – ok. 50 EUR

 

Bilet wstępu na ApiExpo: 60,00 EUR/os.