Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń

Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń

ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice

tel. 033/ 875-93-24, fax (0)33 844-75-21, lyson@lyson.com.pl, www.lyson.com.pl

 

Pasieka Gospodarstwa Pasieczne Tomasz Łysoń, została zorganizowana w 1999 roku.

Ocena stacjonarna prowadzona jest w dwóch częściach polski na południu w rejonie Beskidu Małego.

Ocena stacjonarna odbywa się na terenach górskich na południu polski – w okolicach Beskidu Małego, gdzie występuje częsta zmienność pogody , czasami bardzo gwałtowna – jest to klimat właściwy strefie górskiej o dużej ilości opadów i dużych różnicach temperatur.

Oraz w okolicy Kujaw. Kujawy to drugi rejon polski gdzie prowadzona jest ocena stacjonarna – w rejonach tych występuje stosunkowo niski poziom opadów , większa wilgotność występuję jedynie w rejonie dolin rzecznych . Występuję mniejsze niż w rejonach górskich zróżnicowanie temperatur.

 

Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń zajmuje się hodowlą matek pszczelich nie unasiennionych oraz unasiennionych naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem jak również zajmujemy się sprzedażą odkładów pszczelich na bazie pszczoły „Viktorii”.

 

W chwili obecnej rolę inseminatora dla potrzeb realizowanego programu krzyżowniczego pełni pan Marek Podlewski posiadający 15 letni staż pracy jako inseminator. Pan Podlewski były pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie do chwili obecnej unasiennił ok. 5000 matek pszczelich.

Linia krzyżówkowa Victoria podlega doskonaleniu w trzech typach użytkowych:

– gospodarki intensywnej ( w tym wędrownej),

– dla gospodarki wykorzystującej spadź, w tym dla terenów górskich o ostrzejszym klimacie,

– dla pasiek amatorskich, w tym dla terenów nizinnych o łagodniejszym klimacie.

 

Informacja o linii hodowlanej krzyżówkowej VICTORIA

1. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 2005 r

2. pochodzenie:

3. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Selekcjonowana w kierunku zdolności do wykorzystywania pożytków o różnym stopniu nasilenia, zarówno wczesnych jak i późnych, także spadź.

Rozwój:- Rozwój wiosenny w kierunku selekcjonowany jest w kierunku szybkiego dochodzenia do siły w porze wczesnych pożytków.

Rojliwość:- Posiada zdolność do szybkiego reagowania na zabiegi przeciwrójkowe.

Łagodność:- Pszczoły umożliwiające pracę bez dymu lub przy znikomym używaniu dymu ,nawet w złych nawet w gorszych warunkach atmosferycznych.

Inne cechy:- Wykazuje odporność na grzybicę oraz choroby pospadziowe.

 

 

Be Sociable, Share!