Pasieka Zarodowa Krzysztof Loc

Pasieka Zarodowa Krzysztof Loc

Teodorów 57, 08-114 Skórzec

tel. 025/6436157 , loteo@poczta.onet.pl

 

Pasieka w Teodorowie zorganizowana została w 1999 roku. Teodorów leży w środkowo-wschodniej części kraju. Jest to teren o słabych glebach i zróżnicowanych stosunkach wodnych, klimatem kontynentalnym z dominującą cyrkulacją wschodnich suchych wiatrów. Ma to istotny wpływ na nektarowanie roślin miododajnych. Struktura agrarna jest zróżnicowana pod względem przemieszanych małych kompleksów leśnych, łąk i pól o niskiej kulturze rolnej. Pożytki nektarowe są zatem słabe i średnie a ich wykorzystanie bardzo zróżnicowane w poszczególnych latach.

Pasieka jest nastawiona na selekcję w obrębie prowadzonych linii hodowlanych i produkcję matek hodowlanych i użytkowych sztucznie unasienionych.

Założycielem, właścicielem i hodowcą w pasiece jest pan Krzysztof Loc. Po ukończeniu studiów w latach 1979- 1999 pracował on w SHiUZ w Żelkowie na stanowisku kierownika Pasieki Zarodowej. W tym czasie opracował i wdrożył nowatorską metodykę oceny stacjonarnej pszczół, którą obecnie wykorzystuje większość pasiek hodowlanych w kraju. Równocześnie rozpoczął prace nad skonstruowaniem aparatu i wyposażenia do sztucznej inseminacji matek pszczelich, który zastosował w masowej produkcji matek. Od lat 80 tych ubiegłego wieku był jedynym w Polsce producentem sprzętu do sztucznej inseminacji matek pszczelich, który jest wykorzystywany w pasiekach hodowlanych na terenie całego kraju. Umożliwiło to przeniesienie postępu hodowlanego z pasiek hodowlanych na pogłowie masowe. Dzięki udoskonaleniu przez p. K. Loca technologii wychowu i opieki nad matkami sztucznie unasienionymi, w pasiece hodowlanej w Żelkowie zwiększono produkcję matek sztucznie unasienionych do ok. 7 tysięcy rocznie. Zasługą p. K. Loca jest także wyselekcjonowanie wielu linii hodowlanych bardzo dobrze ocenianych przez pszczelarzy w Polsce, odznaczających się bardzo dobrymi cechami użytkowymi, wykorzystywanych w krzyżowaniu produkcyjnym , takich jak: cau W, cau Wożnica car N, car Nieska, car T,car Alpejka, car J, car Jugo ,car PA.

Współtwórczynią sukcesów męża jest Pani Malgorzata Loc współpracująca z mężem Krzysztofem od początku pracy zawodowej tj. od 1979 roku. Od 1983 roku zajmuje się sztucznym unasienianiem matek pszczelich, chociaż jej głównym zadaniem w pasiece jest wychów i dystrybucja matek.

Od czasu założenia własnej pasieki Państwo Małgorzata i Krzysztof Locowie realizują program doskonalenia genetycznego linii kraińskich : car Alpejka, car Jugo i car Nieska oraz linii pszczoły kaukaskiej – cau Wożnica. Oboje też uczestniczyli w opracowaniu programów doskonalenia dla tych linii. Linie te zostały wyselekcjonowane i nazwane w 1999 roku.

Pan Krzysztof Loc jest cenionym wykładowcą i propagatorem wiedzy pszczelarskiej, znanym w środowisku pszczelarzy w całym kraju.

 

Informacja o linii hodowlanej car Alpejka

1. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 1999 r

2. pochodzenie: wywodzi się z linii pszczół sprowadzonych z Austrii car Si Car T i car L

3. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Wyspecjalizowana w pożytkach średnio wczesnych i późnych , zwłaszcza spadzi

Rozwój:- Ma dobrą wczesność i dynamikę rozwoju . Tworzy rodziny silne i bardzo silne .

Rojliwość:- Rzadko wchodzi w nastrój rojowy, który jest łatwy do zwalczania.

Łagodność:- Pszczoły łagodne , dobrze trzymają się plastrów , dość ruchliwe

Inne cechy:- Pszczoły o wyrównanym pokroju, wyraźnie zaznaczonych pierścieniach filcowych na tergitach. Ubarwienie oskórka jasne, szare lub beżowe.

Informacja o linii hodowlanej car Nieska

4. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 1999 r.

5. pochodzenie: wyselekcjonowana na bazie linii car N i car Sk

6. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Charakteryzuje je bardzo wysoka miodność .

Rozwój:- Są bardzo ostrożne w podejmowaniu czerwienia na wiosnę. Odznaczają się dużą dynamiką rozwoju wiosennego i tworzą silne rodziny.

Rojliwość:- Nierojliwe.

Łagodność:- Bardzo łagodne , mało ruchliwe , silnie trzymają się plastrów.

Inne cechy:- Pszczoły są duże , jasno ubarwione i jak inne krainki mają wyrażnie zaznaczone pierścienie filcowe na tergitach.

 

Informacja o linii hodowlanej car Jugo

7. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 1999 r.

8. pochodzenie: car J

9. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Cechuje je wybitna miodność w pełni sezonu .

Rozwój:- Dynamika rozwoju bardzo dobra, lecz często hamowana jest przez ograniczenie matki w czerwieniu.

Rojliwość:- Nierojliwe nawet w sprzyjających warunkach.

Łagodność:- Łagodne i niepłochliwe , łatwo dają się strząsać z plastrów – łatwe w obsłudze.

Inne cechy:- Często spotykane rozjaśnienie pierwszego i drugiego tergitu, lecz bez przebarwień.

 

Informacja o linii hodowlanej cau Woźnica

10. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 1999 r.

11. pochodzenie: Utworzona na bazie pszczół rasy kaukaskiej populacji muchurskiej cau W

12. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Pszczoły o wybitnych cechach miodności.

Rozwój:- Wcześnie podejmują rozwój, ale jest on niezbyt dynamiczny.

Rojliwość:- Nierojliwe z tendencją do cichej wymiany matek.

Łagodność:- Niepłochliwe i łagodne, lecz zwiększają agresywność przy niskich temperaturach.

Inne cechy:- Są ciemno ubarwione z jasnym oskórkiem. Dobrze trzymają się plastrów. Silnie ograniczają matki w czerwieniu.

 

Be Sociable, Share!