Specjalistyczne Gospodarstwo Pszczelarskie Stanisław, Danuta, Łukasz i Kamil Gładys

Specjalistyczne Gospodarstwo Pszczelarskie Stanisław, Danuta, Łukasz i Kamil Gładys

ul. Strykowska 10A, 95-060 Brzeziny

tel. 046 874-26-26, stgladys@o2.pl

 

Pasieka, została zorganizowana w 1996 roku. Jest ona położona w centralnej Polsce we wschodniej części województwa łódzkiego, w odległości 15 km od centrum miasta Łodzi. Obszar powiatu ma bardzo dogodne położenie między aglomeracją łódzką a warszawską (100 km) w ciągu dróg komunikacyjnych Łódź – Warszawa.

Charakterystyczne cechy terenu w którym prowadzi się ocenę stacjonarną to wczesne pożytki głównie rzepak, akacja. Pasieka państwa Gładysów to pasieka wędrowna nastawiona na intensywne wykorzystanie pożytków głównie poprzez wędrówki także na oddalone pożytki takie jak spadź, gryka czy lipa.

W rejonie tym mocniej zaznaczają się wpływy klimatu kontynentalnego, co ma bezpośrednie przełożenie na niższe średnie temperatury w zimie oraz większe roczne amplitudy temperatur.

Inseminacją matek pszczelich zajmuje się tutaj pan Stanisław Gładys który uzyskał te kwalifikacje 25 lat temu i w tym czasie unasiennił około 10000 szt matek. Od 2003 roku w pracy w pasiece pomagał mu syn Łukasz, który początkowo odpowiedzialny był przede wszystkim za pasiekę towarową i ocenę matek pszczelich a następnie od 2010 także za hodowlę. W pasiece tej pracuje także drugi syn Kamil Gładys– odpowiedzialny za wychów matek pszczelich i wysyłkę.

 

 

Informacja o linii hodowlanej Car Brzezinka

1. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 2004 r

2. pochodzenie: linia wyprowadzona została z połączenia car Nieska, car Kortówka i car Alpejka

3. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: –

Rozwój:-

Rojliwość:-

Łagodność:-

Inne cechy:-

 

Be Sociable, Share!