Cele SPZ

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

 

Główne cele Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych:

1. Prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa i ochrony prawnej w zakresie problemów nurtujących pszczelarzy zawodowych.

2. Organizowanie i prowadzenie systematycznych szkoleń podnoszących wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu hodowli pszczół oraz przetwórstwa miodu.

3. Integrowanie środowiska pszczelarzy traktujących pszczelarstwo jako profesję.

4. Praca na rzecz rozwoju i ochrony pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i środowiska naturalnego.

5. Wprowadzanie do pszczelarstwa nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych podnoszących efektywność i wydajność pracy.

6. Reprezentowanie interesów pszczelarzy oraz ochrona ich godności i dobrego imienia.

7. Występowanie w ochronie prawnej jakości produktu określonego nazwą „miód” oraz pozostałych produktów pszczelich.

8. Popularyzowanie miodu i pozostałych produktów pszczelich na terenie kraju i poza jego granicami.

9. Inspirowanie i wspieranie organizacji imprez pszczelarskich jako promocji pszczelarstwa, miodu i produktów pszczelich oraz danego regionu.

10. Reprezentowanie pszczelarzy zawodowych wobec władz publicznych i innych instytucji, organizacji, itp.

Be Sociable, Share!