NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

W związku z wejściem nowych przepisów o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Zawodowych wprowadzamy nowy druk deklaracji członkowskiej uzupełniony o zapisy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów organizacyjnych Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. Zapisy te upoważniają do przechowywania i przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, a także umożliwiają udostępnianie danych osobowych w celach związanych z realizacją programów wspierania pszczelarstwa.

Druk deklaracji został umieszczony do pobrania w zakładce:

Info dla członków SPZ

Brak w dokumentacji SPZ wypełnionej deklaracji zawierającej oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych uniemożliwi Stowarzyszeniu posiadanie i przetwarzanie danych osobowych członka tym samym ujmowanie go w jakichkolwiek programach wsparcia pszczelarstwa.

W związku z powyższym nowi członkowie lub osoby ubiegające się o członkostwo zobowiązani są deklarację członkowską wraz z załącznikami przesłać na adres korespondencyjny Stowarzyszenia.

Natomiast osoby będące członkami Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych mogą przesłać na adres: kontakt@pszczelarzezawodowi.pl, czytelny skan lub zdjęcie (w formacie: .pdf lub .jpg.) wydruku deklaracji wraz z załącznikami, z własnoręcznymi podpisami na każdej stronie.

Deklaracja członkowska SPZ 2018 doc

Deklaracja członkowska SPZ 2018 pdf

Podziel się!

    Comments are closed.