Pasieka Zarodowa „Mellifera” Maria Gembala

Pasieka Zarodowa „Mellifera” Maria Gembala

ul. Akacjowa 57 Żelków – Kolonia 08-110 Siedlce

tel. 025/6335106, mariagembala@poczta.onet.pl, www.pasiekamellifera.com

 

Pasieka założona została w 2004 roku w miejscowości Żelków koło Siedlec w terenie o suchym i ostrym klimacie. Pożytki są tu ubogie ( sady, mniszek, łąki, akacja, lipa ). Gleby słabe, nektarowanie roślin zależne od opadów w danym okresie. Środowisko jest jednak nieskażone i czyste.

Pani Maria Gembala zaprojektowała programy doskonalenia dla linii hodowlanych rasy kraińskiej Prima i Gema oraz rasy kaukaskiej WG.

Inseminacją matek pszczelich w pasiece zajmuje Pani Maria Gembala mająca 28 letni staż w unasienianiu matek. Od 1980 roku – kiedy zdobyła uprawnienia -pracując w Pasiece Zarodowej w Żelkowie była tam jednym z dwóch inseminatorów, W połowie lat osiemdziesiątych ub. wieku świadczyła usługi w Pasiekach Zarodowych w Brzesku, Czerminie, Brześciu, Olecku i Końskowoli. W latach 1999-2003 była członkiem Pasieki Hodowlanej w Teodorowie, zajmując się również inseminacją. Do chwili obecnej wykonała ponad 90 000 zabiegów. Od 2004 roku – w pasiece „Mellifera” pomaga jej córka Agnieszka Gembala, która zdobyła uprawnienia inseminatora w 2005r.i unasieniła już ok. 10000 szt. matek.

 

Informacja o linii hodowlanej car Prima

1. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 2004 r.

2. pochodzenie: car Nieska i car Kortówka

3. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Przejawia dobrą miodność w ciągu całego sezonu.

Rozwój:- Bardzo dobra dynamika rozwoju wiosennego.

Rojliwość:- Brak tendencji do rójki lub bardzo szybka reakcja na zabiegi przeciwrojowe

Łagodność:- Pszczoły bardzo łagodne.

Inne cechy:- Tworza silne rodziny. Pszczoły silnie trzymają się plastrów,

mało ruchliwe.

 

Informacja o linii hodowlanej car Gema

1. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 2004 r.

2. pochodzenie: car Alpejka

3. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Dobra miodność, szczególnie dobrze wykorzystują pożytki średnio wczesne i późne.

Rozwój:- Dobra dynamika rozwoju wiosennego.

Rojliwość:- Rzadko wchodzi w nastrój rojowy. Nastrój rojowy jest łatwy do zwalczenia.

Łagodność:- Pszczoły łagodne.

Inne cechy:- Tworzy rodziny silne i bardzo silne. Pszczoły silnie trzymają się plastrów. Dość ruchliwe.

 

Informacja o linii hodowlanej Cu WG

1. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 2004 r.

2. pochodzenie: cau Woźnica

3. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Miodność bardzo wysoka. Wykorzystuje pożytki słabe i intensywne, lecz późniejsze.

Rozwój:- Rozwój niezbyt dynamiczny. Czysta linia często nie osiągają odpowiedniej siły.

Rojliwość:- Nierojliwe

Łagodność:- Pszczoły łagodne lecz zwiększają agresywność przy niskich temperaturach.

Inne cechy:- Dobrze zimują w nieocieplanych ulach. Silnie ograniczają matki w czerwieniu.

 

Be Sociable, Share!