„Sądecki Bartnik” Pasieka Hodowlana Janusz Kasztelewicz

„Sądecki Bartnik” Pasieka Hodowlana Janusz Kasztelewicz

33-331 Stróże 235

Tel. 018/4451882, bartnik@bartnik.pl

www.bartnik.pl www.pszczoly.eu/400,gospodarka_pasieczna.htm?action=more&id=5774

 

Pasieka Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” została zorganizowana w 1973 roku w Stróżach, małej miejscowości na południu Polski w sercu malowniczych gór Beskidu Sądeckiego. Jest to teren bogaty w roślinność i przede wszystkim bardzo czysty ekologicznie.

Hodowcą i właścicielem firmy pszczelarskiej „ Sądecki Bartnik” jest pan Janusz Kasztelewicz posiadający 35 letni staż zawodowy w branży pszczelarskiej.

Janusz Kasztelewicz jest absolwentem Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli i Akademii Rolniczej w Poznaniu gdzie specjalizował się w pszczelarstwie. Prowadzi nadzór nad całością prac związanych z działalnością pasieki.

Od roku 1975 do roku 2002 pełnił funkcję Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Jego działalność społeczna uwidacznia się również poprzez organizowanie dla pszczelarzy konferencji i szkoleń poświęconych nowoczesnej gospodarce pasiecznej. Najbardziej znane to lipcowe „Biesiady u Bartnika” przyciągające tysiące miłośników pszczół i miodu. Wykłady naukowe, prezentacje najnowszych osiągnięć, liczne degustacje, kiermasze i występy artystyczne organizowane przez firmę przy tej okazji a także przy wielu innych służą popularyzacji tematyki pszczelarskiej, jak również promocji regionu.

Od 2000 roku wizytówką firmy Sądecki Bartnik jest Muzeum Pszczelarstwa, dostępne dla zwiedzających przez cały rok, gromadzące zbiór unikatowych kłód, uli figuralnych i skrzynkowych, zabytkowych przyrządów pszczelarskich. Odwiedza je w sezonie około 200 osób dziennie. To tu goście firmy zdobywają wiedzę o życiu pszczół i kulturze pszczelarskiej dawniej i dziś. Ponadto firma od kilku lat wydaje książki i produkuje filmy o tematyce pszczelarskiej, w tym poradniki dla fachowców, pozycje na temat zdrowotnych walorów produktów pszczelich, albumy, reprinty, a nawet filmy szkoleniowe.

Godnym podkreślenia jest również fakt , że pan Janusz Kasztelewicz jest laureatem wielu nagród i wyróżnień ,w tym tytułu Agrobiznesmena Roku – nagrody gospodarczej otrzymanej z rąk Prezydenta RP w 2005 roku w kategorii „Najlepsze Gospodarstwo Rolne”. Kapituła Polskiego Godła „Teraz Polska” w czerwcu 2006 roku przyznała nagrodę za serię miodów spadziowych w kategorii „Najlepsze produkty i usługi”. W tym samym Roku osiągnięcia jakościowe firmy doceniono przyznając Małopolski Medal Jakości i nadano firmie tytuł Lidera Jakości 2006 roku

Hodowlaną i produkcją matek pszczelich „Sadecki Bartnik” zajmuje się od 1993 roku. Pasieka realizuje program doskonalenia dla linii hodowlanej kraińskiej opracowany przez zespół w składzie: dr A.Zawilski, J.Kasztelewicz, K.Kareta i Jerzy Smoter. Linia została wyselekcjonowana i otrzymała nazwę Dobra w 1995r.

Program doskonalenia pszczół jest realizowany przy współpracy z pasieką hodowlaną pana Jerzego Smotra z Tymbarku, ponieważ jego celem jest zachowanie i doskonalenie pszczół miejscowych rasy kraińskiej, dostosowanych do tamtejszego klimatu i zasobów pożytkowych. Od 2005r. rozpoczęto Także realizację programu doskonalenia genetycznego dla następnej linii car Karpatka.

Inseminatorem w Pasiece Hodowlanej Janusza Kasztelewicza jest pani Barbara Semla unasieniająca matki pszczele od 10 lat. W tym czasie zainseminowała ok. 25 000 matek. Pani B. Semla po zakończeniu sezonu pracuje w laboratorium firmowym gdzie zajmuje się analizą pyłkową i badaniem parametrów fizykochemicznych miodu oraz monitoruje pozostałości leków w miodzie.

Pasieka od lutego 2002 roku legitymuje się certyfikatem ISO 9001-2000 przyznanym miedzy innymi za produkcję matek pszczelich.

 

Informacja o linii hodowlanej car Dobra

1. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 1995 r.

2. pochodzenie: pszczoła miejscowa

3. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Dobra w całym sezonie

Rozwój:- Późniejszy i ostrożniejszy jednak dynamiczny po ustaleniu się pogody

Rojliwość:- Brak tendencji do rójki lub bardzo szybka reakcja na zabiegi przeciwrojowe

Łagodność:- Pszczoły łagodne, dające komfort przy obsłudze rodzin

Ubarwienie:- matek-ciemnobrązowe, robotnic-szare, trutni-ciemnoszare

 

Informacja o linii hodowlanej car Karpatka

1. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 1995 r.

2. pochodzenie: pszczoła wyselekcjonowana na bazie materiału zaimportowanego

3. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Dobra w całym sezonie

Rozwój:- Linia charakteryzuje się wczesnym rozwojem wiosennym

Rojliwość:- Bardzo słaba, wskazane jest zapewnienie ciągłego dopływu pożytku w sezonie

Łagodność:- Pszczoły bardzo łagodne

Ubarwienie:- matek-ciemnobrązowe, robotnic-szare, trutni-ciemnoszare

Be Sociable, Share!