Centrum Pszczelarskie Pasieka Hodowlana Maria Wilde

Centrum Pszczelarskie Pasieka Hodowlana Maria Wilde

ul. Księżycowa 8, 10-713 Olsztyn

tel. 089/5240323, +48 605036181, info@pasiekawilde.pl, www.pasiekawilde.pl

 

Pasieka zorganizowana została w 1981 roku na terenie pogranicza Warmii i Mazur – gdzie surowy klimat podczas zimowli wymusza selekcję pszczół na dobrą zimotrwałość. Występujące liczne pożytki wczesne w tym rzepak ozimy, powodują, iż najlepsze szanse na dalszą selekcję mają pszczoły o dynamicznym rozwoju wczesnowiosennym. Bardzo obfite pożytki z gryki dają przewagę w hodowli pszczołom bardzo aktywnym także późnym latem. W porównaniu do południowych rejonów Polski okres wegetacji jest o miesiąc krótszy. Główne pożytki stanowią tu rzepak, lipa i gryka. Właścicielem Pasieki Hodowlanej jest pani Maria Wilde pracująca przy pszczołach od 1981 roku. Jest ona organizatorem i głównym wykonawcą wszystkich zadań związanych z wychowem oraz sztucznym unasienianiem matek pszczelich w Centrum, posiadającym potencjał produkcyjny wynoszący 30 000 matek nieunasienionych oraz 15 000 matek unasienionych w jednym sezonie pasiecznym. Uczestniczyła ona w wielu wyprawach naukowych, mających na celu badanie pszczół z rodzaju Apis i pszczelarstwa innych krajów. Jest współautorką wielu pionierskich publikacji o biologii pszczół.

Pasieka realizuje program hodowlany genetycznego doskonalenia linii car Kortówka, wyselekcjonowanej w 1998r. przez państwa .Marię i Jerzego Wilde. W pasiece prowadzone są nowoczesne metody wychowu matek pszczelich. Prowadzona jest masowa produkcja matek pszczelich sztucznie unasienionych.

Pan prof. Jerzy Wilde zajmuje się sztucznym unasienianiem matek pszczelich od 1978 roku – do tej pory unasienił ponad 50 tys. matek pszczelich. Poza inseminacją uczestniczy on w przygotowaniu trutni do inseminacji oraz zajmuje się rodzinami produkcyjnymi. Opracował program zasilania rodzin wychowujących czerwiem i pszczołami i w nim uczestniczy. Społecznie był założycielem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. Nieprzerwalnie od 1990 roku jest kierownikiem Katedry Pszczelnictwa UWM w Olsztynie oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika PSZCZELARSTWO. Pełni nieprzerwanie wiele funkcji społecznych związanych z pszczelarstwem oraz realizuje badania naukowe, szkolenia oraz zajmuje się dydaktyką.

Co roku pasiekę odwiedzają liczne wycieczki pszczelarzy polskich i zagranicznych. W pasiece propaguje się nowoczesne metody gospodarki pasiecznej.

 

Informacja o linii hodowlanej car Kortówka

1. rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy: 1998 r.

2. pochodzenie: Pochodzi ze Schwarzwaldu od hodowcy Willy Strauba została utworzona na bazie linii car „WILLY” i „66”

3. wzorzec linii -skrócony:

Miodność: – Linia charakteryzuje się dobrą miodnością.

Rozwój:- Cechuje ją bardzo wczesny rozwój umożliwiający wykorzystanie wczesnych pożytków z mniszka lekarskiego. Duża dynamika umożliwia uzyskanie siły pomimo opóźnień wiosennych w rozwoju.

Rojliwość:- Rojliwość narastająca w okresie bezpożytkowym, łatwa do zwalczenia po zastosowaniu prostych zabiegów przeciwrojowych.

Łagodność:- Wybitnie łagodne, mało ruchliwe, bardzo dobrze trzymające się plastrów.

Inne cechy:- Pszczoły są duże, jasno ubarwione. Mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu, co powoduje, że są wyjątkowo miodne nawet przy słabych pożytkach. Wyróżniającą cechą tej populacji jest utrzymywanie dużej aktywności lotnej pszczół przez cały dzień. Jest wybitna także pod względem dużej produkcji pyłku.

 

Be Sociable, Share!